Screenor logo

Miljöåtaganden

Vi på Screenor strävar efter att ta hänsyn till principerna för hållbar utveckling av miljö, samhälle och ekonomi i all vår verksamhet. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan och användningen av naturresurser, främja socialt ansvar och etisk verksamhet.


Våra produkter har beviljats Peta-certifikatet, vilket garanterar att våra produkter är 100% vegan och djurvänliga.

Peta-approved-vegan
Vastuullisuus

Vi förbinder oss att vara

KOLNEUTRAL OCH AVFALLSFRI

till 2025

Vi minimerar vårt koldioxidavtryck genom att använda transportsätt med låga utsläpp och skicka varor med sjöfrakt.

0 %
0 %

Alla våra produktförpackningar är gjorda av 99,9 % återvinningsbara material och plastmaterialen är komposterbara.

Vi återvinner och återanvänder 99 %
av vårt avfall.

Alla våra produktförpackningar är gjorda av 99,9 % återvinningsbara material och plastmaterialen är komposterbara.

Vi återvinner och återanvänder 99 % av vårt avfall.